Általános infók · Egyenleglekérdezés · Útmutató · Sajtószoba · Pénztári ágazatok · Tagsági viszony igazolás
Pénzügyi navigátor · MNB fogyasztóvédelem


 
SZEMÉLYES ÜGYFÉLAZONOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG
2015-01-05

Fentiekre tekintettel ismét felhívjuk a még nem azonosított pénztártagjaink figyelmét arra, hogy ezen kötelezettségüknek személyes megjelenés útján tegyenek eleget a Pénztárunk által korábban már meghirdetett azonosítási helyek valamelyikén (a MÁV-csoportnál dolgozókat a MÁV Ügyfélszolgálatai, a már nyugdíjas, vagy nem vasútnál dolgozó pénztártagjainkat a Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálata, illetve a meghirdetett szakszervezeti területi irodák fogadják). A személyes megjelenés nélkül, postán beküldött azonosítási adatlapokat Pénztárunk nem fogadja el!

A személyes azonosításhoz szükséges iratok:

 1. a „Nyomtatványok” alatt letölthető azonosítási adatlap (amelyet az azonosítási helyeken is ki lehet tölteni),

2.   a pénztártag érvényes személyazonosító okmánya (személyi igazolvány, kártya formájú jogosítvány, vagy útlevél) és lakcímkártyája, adóazonosító jele,

3.   ha a pénztártag helyett meghatalmazott jár el, akkor a pénztártag által kitöltött eredeti azonosítási adatlap, a pénztártag által kitöltött eredeti meghatalmazás (amely a „Nyomtatványok” menüből letölthető), valamint a pénztártag érvényes személyazonosító okmányáról (személyi igazolvány, kártya formájú jogosítvány, vagy útlevél) és lakcímkártyájáról készített fénymásolat.  

                                                                  Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár

« Vissza